Seminarul Mises „Cărţi mici, idei mari” 2015-2016

În aceasta toamnă, Institutul Ludwig von Mises – România re-lansează seminariile „Cărţi mici, idei mari” ca prim pas în cadrul unui proiect educaţional mai amplu intitulat Academia privată.

De ce „cărţi mici”?

Ideile mari se lasă citite şi-n cărţi mici, acest fapt constituind, de altfel, baza naturală a începutului oricărui proces veritabil de învăţare. Tratatele sunt (sau au devenit în epoca noastră modernă) pentru început prea lungi şi prea grele; articolele ştiinţifice/academice sunt prea marcate de jargon şi, de multe ori, impenetrabile; manualele obişnuite au artificialitatea unor salate în care ingredientele – mult prea eterogene – sunt combinate anapoda, făcând ansamblul ininteligibil, dezgustător şi indigest; articolele de presă (de audio-vizual nici nu mai vorbim) sunt, majoritatea lor, sub orice critică – parcă într-o continuă întrecere cu „publicul” în jocul de-a „care pe care trage mai în jos”. Aşa că se ridică, oarecum natural, întrebarea: de unde poate (re)începe educaţia curată, utilă, performantă, despre care se credea cândva că ar trebui să contribuie la înflorirea omului ca persoană în toate dimensiunile sale fundamentale?

Cărţile mici, bine alese, cumulează două virtuţi importante: sunt accesibile oricui (elevi, studenţi, nespecialişti, pensionari, amatori, dar şi – cu atât mai mult – experţilor şi profesioniştilor), nepresupunând eforturi deosebite de lectură şi înţelegere; dacă sunt bine alese, sunt produse rotunde, oferă cititorului un gând – sau un ansamblu de gânduri/idei („ideile mari”) – rotund, cu cap şi coadă, în virtutea căruia lumea în care trăieşte capătă un plus de inteligibilitate. De asemenea, un avantaj al acestei abordări constă şi în faptul obişnuirii participanţilor cu „lăsarea cărţilor în spate”, sau cu ideea de lucru cât de cât temeinic dus la bun sfârşit.

Institutul Ludwig von Mises – România şi Academia privată vor aplica instrumentul acesta al cărţilor mici pornind de la ideile mari ale şcolii austriece de economie (dar nu numai, după cum repede se va vedea). Astfel, parcurgând texte din Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, Walter Block, Hans Sennholz, Gerard Casey, Robert P. Murphy, Philipp Bagus etc., dar şi ale părintelui Serafim Rose sau John Taylor Gatto, pot fi puse bazele înţelegerii funcţionării economiei (a sistemelor economice: piaţă liberă, intervenţionism, socialism; a monedei şi activităţii bancare; a activităţii antreprenoriale; a crizelor economice etc.) sau a aspectelor vieţii sociale puternic impregnate de economic (educaţie, asigurări sociale, ecologie, integrare europeană, imigraţie etc.). De asemenea, în prelungirea discuţiilor economice, vor fi abordate problemele etico-juridice (în sensul lui Rothbard) ce ţin de teoria drepturilor de proprietate, dreptul natural, natura statului şi a activităţii politice (în special antreprenoriatul politic). De asemenea, în măsura în care eficienţa economică şi ordinea justă de drept n-au sens decât în vederea unui destin mai complet al omului, sunt inevitabile – într-un pachet educaţional care se vrea complet – discuţiile cu privire la natura umană, la cultură, precum şi cele de natură metafizică sau religioasă/teologică.

Detalii organizatorice

Seminariile „Cărţi mici, idei mari” se vor desfăşura o dată pe săptămână, în perioada octombrie 2015 – iunie 2016 (conform unui orar stabilit ulterior cu fiecare serie de participanţi) la sediul Institutului Ludwig von Mises – România şi al proiectului Academia privată, în grupuri de 5 până la 10 cursanţi. Maniera este cea aşa-numit socratică, în virtutea căreia, ca urmare a lecturii prealabile, în fiecare întâlnire (de circa 2 ore) vor fi prezentate pe rând, de către moderator şi participanţi (şi eventualii invitaţi speciali), şi dezbătute ideile bucăţii de text în discuţie. Mai multe detalii vor fi oferite la cerere celor interesaţi. Preţul va fi de 30 RON/întâlnire de persoană (plătibili în manieră flexibilă, integral sau în rate). Moderatorul seminarului va fi în acest an conf. univ. dr. Mihai-Vladimir Topan, preşedintele Institutului Ludwig von Mises – România. Data primei întâlniri va fi stabilită de comun acord cu participanţii înscrişi în săptămâna 12-16 Octombrie.

Cărţile propuse

În acest an, lista de 10 cărţi propusă este următoarea:
1. Economia în 7 lecţii (Ludwig von Mises)
2. Ce le-a făcut Statul banilor noştri? (Murray N. Rothbard)
3. Libertarian Anarchy (Gerard Casey)
4. În apărarea indezirabililor/Pledoarii imposibile (Walter Block)
5. Nihilismul. Rădăcinile revoluţiei în epoca modernă (Ier. Seraphim Rose)
6. Dumbing us Down (John Taylor Gatto)
7. Money and Freedom (Hans Sennholz)
8. The Politically Incorect Guide to the New Deal and the Great Depression (Robert P. Murphy)
9. The Tragedy of the Euro/ Tragedia monedei Euro (Philipp Bagus)
10. Limitele puterii statului (Emanuel Neuman)

Cei interesaţi sunt rugaţi să scrie pe adresa de e-mail academia.privata@mises.ro.

[Actualizare: s-au completat locurile pentru prima serie Cărți mici, idei mari. Continuă înscrierile pentru o a doua serie până la sfârşitul lunii octombrie.]

 

FOTO: Copeau/Flickr

Articole similare

One Comment;

Comments are closed.

Top