Părintele Michael Azkoul: Astăzi, principala amenințare pentru un ortodox este relativismul ecumenist și corectitudinea politică derivată

Părintele Michael Azkoul, născut într-o familie cu origini libaneze, este un preot și teolog orthodox, autorul a peste zece cărți și al unor numeroase eseuri teologice importante. Fost student al Părintelui Georges Florovsky și al Părintelui Ioan Romanides, Michael Azkoul este licențiat în filosofie, teologie, istorie antică și are un doctorat în istorie medievală și bizantină. Cartea sa despre Fericitul Augustin și augustinism se află în pregătire la Editura Anacronic.

Interviu realizat de Ninel Ganea

 

Părinte Azkoul, ne puteți spune care au fost persoanele sau cărțile care au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării dumneavoastră? /What were the major influences (persons and books) on your intellectual and spiritual development?

Fără îndoială că Părintele Ioan Romanides a avut cea mai mare influență asupra vieții mele. Viața mea duhovnicească datorează mult Sf. Grigorie Teologul ca și celorlați Părinți Greci și Latini. /

The person who has had the most influence of my life is Fr John Romanides. My spiritual life I owe to St Gregory the Theologian and the Latin and Greek Fathers.

 

Ați studiat în tinerețe cu Părintele Georges Florovsky. De asemenea, ați scris despre el într-una din cărțile dumneavoastră. Cum ați caracteriza această întâlnire, în contextual realizărilor și preocupărilor Părintelui Florovski? / You were a student of Father Georges Florovsky. You also wrote about him. How would you characterize his achievements in the 20th century?

Am ajuns să cunosc filosofia rusă datorită Părintelui Georges Florovsky./

To Fr Georges I am thankful for my knowledge or Russian philosophy.

 

Dacă ar fi să comparați două figuri provenite din Rusia, Părintele Georges Florovsky și Mitropolitul Antonie Hrapovitsky, în termeni de influență și abordare a teologiei, cum le-ați descrie?/ In terms of influence and approach to theology, how would you compare Father Florovsky, with a figure like Metropolitan Anthony Khrapovitsky, for example?

Ecleziologia ortodoxă am învățat-o de la Mitropolitul Antonie. Părintele Florovsky mi-a arătat care sunt pericolele augustinismului./

Archbishop Anthony is my teacher of Orthodox ecclesiology. Fr Georges showed me the dangers of Augustiniansim.

 

Credeți că Ortodoxia traditionalistă are vreun viitor în universități?/  What are your thoughts on the future of traditional Orthodoxy in academia?

Cele două se află într-o contradicție./

They are antithetical.

 

Ați atins în scrierile dumneavoastră și subiectul teologiei politice. Credeți că mai există vreo șansă pentru restaurarea autocrației ortodoxe (monarhiei)? / What are the chances for a new Orthodox autocracy (monarchy)?

Absolut niciuna./

None.

 

Există vreo diferență între ortodoxia rusească și cea grecească?/ Are there any differences between Russian and Greek Orthodoxy?

Cât timp rămân credincioase Ortodoxiei, nu mă pot gândi la niciun fel de diferență./

I cannot think of any if they remain faithful to Orthodoxy.

 

Cum vedeți recent încheiatul Sinod Ortodox desfășurat în Creta? Există ceva în neregulă cu acest sinod și dacă da, care sunt alternativele pentru cei care conștientizează acest lucru?/ What is your opinion about The Orthodox Synod in Crete? If there is something wrong with the Synod what are the options for those who realized it?

Orice lucrare izvorâtă din ecumenism este dăunătoare./

Whatever is inspired by ecumenism is toxic.

 

 

Ați scris într-unul din eseurile dumneavoastră: “Nu există ncio societate seculară în care Hristos, ca fapt cultural, să fie recunoscut ca Dumnezeu. Mai mult, dacă statul trebuie să fie imaginea lui Hristos, iar statul este secular, atunci în mod necesar, Hristos trebuie văzut în întregime doar ca om.” Cum ar trebui să se raporteze un ortodox la statele și democrațiile moderne?/ You wrote in one of your essays:  “There is no secular society in which Christ, as a cultural fact, is recognized as God. Moreover, if the state must resemble Christ and the state is secular; then, Christ must be viewed as totally human.” How should an Orthodox relate to the modern democracies and modern states?

În același fel în care Biserica primară se raporta la barbari./

In the same way that the early Church related to the barbarians.

 

A trecut un secol de la căderea ultimei monarhii ortodoxe. Cum ați caracteriza ultima sută de ani?/ There is exactly a century since the fall of the last Orthodox monarchy. How would you characterize this time?

Aș defini-o în termenii Sf. Chiril din Ierusalim care spunea că dispariția Imperiului Roman Creștin (deci și a autocrației țariste) va aduce anarhie și apostazie./

As St Cyril of Jerusalem said, the end of the Christian Roman Empire (hence, the Orthodox Tsardom) will bring anarchy and apostasy.

 

Cum ați rezuma cele mai importante probleme din teologia augustiniană pentru cei care nu au citit cartea dumneavoastră?/ Can you summarize the biggest problem(s) in Augustine for those who have not read your book?

Nu cartea mea este importantă, ci ideile. Augustinismul aduce după el blestemul raționalismului./

Not my book, but its ideas are important.  Augustinianism brings the curse of rationalism.

 

“Mișcarea anti-augustiniană reprezintă un pas înainte spre schismă și încurajează tulburările în Biserica Ortodoxă. (…) Eu, personal, mă tem mai mult de inimile reci ale celor situați pe poziții “corecte intelectual” decât de erorile pe care le poate găsi cineva în Augustin. Văd în aceste inimi reci o pregătire pentru venirea Antihristului (a cărui imitație a lui Hristos va acoperi și “teologia corectă”); În Augustin simt iubirea pentru Hristos”, scria Părintele Serafim Rose într-o scrisoare deschisă, celebră, care vi se adresa . Doriți să comentați?/ “The anti-Augustine movement is a step towards schism and further disorders in the Orthodox Church. (…) I myself fear the cold hearts of the “intellectually correct” much more than any errors you might find in Augustine. I sense in these cold hearts a preparation for the work of Antichrist (whose imitation of Christ must also extend to “correct theology”!); I feel in Augustine the love of Christ.”, wrote Father Seraphim Rose in a famous letter. Would you like to comment?

De ce numele lui Augustin nu apare în nicio hagiografie ortodoxă până în vremurile noastre ecumeniste?/

Why has the name of Augustine not appeared Orthodox hagiographies until the present ecumenist era?

 

Care sunt capcanele dogmatice și canonice pentru un ortodox al vremurilor noastre?/ What are some dogmatic and canonical pitfalls for an Orthodox today?

Principala amenințare vine din relativismul ecumenist, care include și corectitudinea politică (sau marxismul cultural). Uitați-vă la actualul Patriarh al Constantinopolului./

Ecumenist relativism which includes its political correctness (or cultural Marxism) . Note the current Patriarch of Constantinople.

 

Ne puteți recomanda pentru cititorii nostri ortodocși câteva cărți sau autori?/ Can you recommend some books for our Orthodox readers?

Cărțile Părintelui Ioan Romanides./

By Fr John Romanides.

Vă mulțumesc frumos pentru acest interviu, Părinte Azkoul!

 

 

banner-articol

 

 

banner-articol-gatto

 

 

 

Articole similare

Top