Seminarul „Economia pentru ortodocşi & Ortodoxia pentru economişti”

Întâlnirea dintre analiza economică (Ştiinţă) şi gândirea teologică (Credinţă) a fost şi este încă privită cu destulă reticenţă, de ambele părţi. Din partea economiştilor, întrucât, în mod tradiţional, reacţia celor mai mulţi dintre ei la efortul de a pune în dialog economia şi teologia a demonstrat dificultatea de a face acest lucru într-un mod care ar putea fi recunoscut ca legitim. Ceea ce indică existenţa unui consens larg asupra faptului că metodele, normele şi chiar preocupările menite a avea legătură cu credinţa religioasă nu-şi au locul în studiul ştiinţific al economiei.

Reticenţa vine însă şi din partea teologilor, mai ales atunci când aceştia nu sunt pregătiţi să treacă dincolo de faptul că adevărurile din ştiinţe nu sunt nici necesare, nici mântuitoare şi că doar adevărul din învăţăturile inspirate de Dumnezeu este necesar pentru mântuire.

Cursul pe care vi-l oferă Academia Privată propune o punte de legătură între aceste poziţii, aducând argumente pentru posibilitatea unui folos înmulţit al împreună-lucrării dintre economie şi teologie:

Pentru economişti, apropierea de gândirea patristică poate oferi şansa de a înţelege că preocuparea lor firească pentru cunoaşterea învăţăturilor (adevărurilor) aduse de cercetarea economică este bună şi folositoare doar atâta timp cât ea nu se face prin dispreţuirea, neglijarea sau în detrimentul învăţăturilor (adevărurilor) aduse de Revelaţia dumnezeiască;

Pentru teologi, contactul cu analiza economică poate oferi înţelegerea faptului că există o ordine a firii şi în sfera fenomenelor sociale în general, şi economice în particular. Şi aici „zidirea poate trimite către Ziditor”. Economia poate fi o arenă a cooperării sociale după gândul Sf. Ioan Gură de Aur care zice undeva că Dumnezeu a făcut lumea şi pentru ca noi să avem nevoie unii de alţii. Astfel, schimbul interpersonal reciproc avantajos, beneficiile utilizării monedei, posibilitatea coordonării unor structuri de producţie mai ample şi complexe prin calcul antreprenorial în termeni monetari, stimulentele adecvate etc. sunt tot atâtea elemente ale „armoniilor economice” ale zidirii pentru care trebuie să ne nevoim – şi de care trebuie să ne folosim – cu înţelepciune.

De asemenea, familiarizarea cu ideile economice de bază permite şi sesizarea faptului că o bună parte din actuala rânduială a treburilor economice este rău aşezată, prin aceea că intervenţionismul etatist tot mai extins duce în mod implacabil la perturbarea şi distorsionarea resorturilor de profunzime ale funcţionării naturale a pieţei libere, orientând mersul societăţii spre criză şi colaps.

În atari condiţii, rodul împreună-lucrării dintre raţiunea economică şi credinţa ortodoxă poate da consistenţă unui autentic mesaj libertarian creştin-ortodox. Un mesaj care nu este atât unul de nesupunere la ordinea etatistă existentă, ci mai curând unul de chemare: chemare la înţelegerea faptului crucial că statul este greu de taina fărădelegii; chemare la înţelegerea faptului că lupta cu raritatea cere lupta personală cu ispita lăuntrică a omului căzut de a fi complicele interesat al acestei lucrări a tainei fărădelegii etatiste; chemare la înţelegerea faptului că lupta cu ispita complicităţii la taina fărădelegii etatiste nu poate însemna altceva decât, în primul rând, angajarea pe calea unui urcuş duhovnicesc personal: metanoia prin pocăinţă; şi, în al doilea rând, după posibilităţi şi puteri, participarea la viaţa – şi reforma – cetăţii în cunoştinţă de cauză cu privire la natura fenomenelor economico-sociale.

Este un mesaj libertarian creştin-ortodox pe care cursul oferit de Academia Privată caută să-l concretizeze în contextul câtorva teme de reflecţie generoase: raţionalitatea; persoana; performanţa; etica; criza.

Veniţi de vă folosiţi!

 

Cum se desfăşoară întâlnirile?

În cadrul fiecărei întâlniri vor fi prezentate pe scurt ideile principale propuse spre discuţie, după care vor urma runde de dezbateri.

Lector: Prof. univ. dr. Costea Munteanu

Data începerii: 15.02.2016

Număr întâlniri: 5

Frecvenţă: săptămânal

Durată: cca 2h / întâlnire

Locaţie: Sediul ILvM-R şi al Academiei Private – Calea Călăraşilor 161, et. 2, cam. 26, sector 2, Bucureşti.

Preţ: 5 seminarii – 250 RON. Preţ redus pentru studenţi, elevi şi pensionari – 200 RON. Plata se face electronic sau cash în cadrul primului seminar.

Număr participanţi: maxim 10 cursanţi.

Înscriere: pe adresa de e-mail academia.privata@mises.ro

Pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/1543461612631819/


Alte seminarii ale Academiei Private:

 

Articole similare

Top